Quyết định 1281/QĐ-BGTVT

Quyết định 1281/QĐ-BGTVT năm 2016 đính chính Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016 đã được thay thế bởi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT hướng dẫn Chương trình an ninh hàng không và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BGTVT NGÀY 01/02/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG AN NINH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi Tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam như sau:

1. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 16, sửa cụm từ “có hợp đồng không xác định thời hạn” thành cụm từ “có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động”.

2. Tại Điểm c Khoản 1 Điều 27, thay từ “Điều 24” thành từ “Điều 26” và thay từ “thẻ” thành từ “giấy phép”.

3. Tại Điểm a Khoản 2 Mục I tại Phụ lục XIII: thêm cụm từ “chứng minh thư do cơ quan ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế” sau từ “thị thực rời”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Vụ Vận tải;
-
Cổng TTĐT Bộ GTVT, Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1281/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1281/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2016
Ngày hiệu lực26/04/2016
Ngày công báo28/05/2016
Số công báoTừ số 363 đến số 364
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1281/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1281/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Nhật
       Ngày ban hành26/04/2016
       Ngày hiệu lực26/04/2016
       Ngày công báo28/05/2016
       Số công báoTừ số 363 đến số 364
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016