Quyết định 1282/2000/QĐ-UB

Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách - hàng hoá bằng xe lôi máy và ba gác gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả đã được thay thế bởi Quyết định 4318/2002/QĐ-UB sử dụng xe thô sơ,gắn máy, môtô hai bánh,môtô ba bánh,lôi máy,máy kéo vận chuyển hành khách,hàng hóa và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/2000/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 12 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - HÀNG HOÁ BẰNG XE LÔI MÁY VÀ XE BA GÁC GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 47/2000/QĐ-BTC ngày 04/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách - hàng hoá bằng xe lôi máy và xe ba gác gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 2230/QĐ-UB ngày 03/5/1999 của UBND tỉnh, như sau:

1) Bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ hành nghề và mức thu lệ phí cấp phép vận tải quy định theo khoản 3 Điều 9 phần B.

2) Bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ hành nghề và mức thu lệ phí cấp phép vận tải quy định theo khoản 3 Điều 10 phần C.

3) Bổ sung về phạm vi hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 10 phần C như sau: "Các tuyến đường với điều kiện giao thông cho phép và đảm bảo an toàn, trong phạm vi nội huyện, nội thị và hai huyện liền kề".

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai và chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh VP.UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách - hàng hoá bằng xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2000./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2000
Ngày hiệu lực03/02/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1282/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành12/05/2000
        Ngày hiệu lực03/02/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2003
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tả