Quyết định 1283/QĐ-UBND

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 bảo hiểm y tế hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 797/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 546/HĐND-CTHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính -Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 03/SLĐTBXH-STC-SYT-BHXH ngày 15 tháng 4 năm 2013 và Công văn số 760/SLĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%;

- Phần còn lại 30%: Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%, còn 15% do người tham gia bảo hiểm tự chi trả.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế cho những người thuộc hộ cận nghèo năm 2013.

3. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho những người thuộc hộ cận nghèo, từng bước nâng cáo chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát và lập danh sách những người thuộc hộ cận nghèo thuộc diện mua bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân tại địa phương biết, thực hiện.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách những người thuộc hộ cận nghèo trong danh sách đã được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đầu năm 2013 thuộc diện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 1 Quyết định này nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho những người thuộc hộ cận nghèo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2013
Ngày hiệu lực04/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 bảo hiểm y tế hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 bảo hiểm y tế hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1283/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành04/06/2013
        Ngày hiệu lực04/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 bảo hiểm y tế hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2013 bảo hiểm y tế hộ cận nghèo tỉnh Bình Thuận

            • 04/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực