Quyết định 1286/QĐ-UBND

Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1007/LĐTBXH-NCC ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số 48 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Hội CCB tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
  + CVP, TKCT, TH, KT;
  + Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Họ và tên

Mã số

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Nam

Nữ

I

H. YÊN DŨNG

 

 

 

 

1

Dương Văn Thu

 

1956

 

X. Nội Hoàng

2

Dương Văn Dy

 

1948

 

X. Nội Hoàng

3

Nguyễn Văn Nga

 

1949

 

X. Nội Hoàng

4

Trịnh Trọng Đại

 

1954

 

TT Tân Dân

5

Trương Quang Tước

 

1955

 

TT Tân Dân

6

Hà Đình Thông

 

1956

 

TT Tân Dân

7

Nguyễn Văn Mau

 

1948

 

X. Yên Lư

8

Nguyễn Đức Chiếm

 

1952

 

X. Yên Lư

9

Dương Văn Kỳ

 

1947

 

X. Yên Lư

10

Vũ Văn Thanh

 

1952

 

X. Yên Lư

11

Vũ Văn Uyên

 

1940

 

X. Yên Lư

12

Nguyễn Văn Tiếu

 

1953

 

X. Yên Lư

13

Nguyễn Ngọc Quyến

 

1952

 

X. Yên Lư

14

Nguyễn Khắc Chung

 

1958

 

X. Yên Lư

15

Ngô Văn Thơm

 

1955

 

X. Yên Lư

16

Ngô Văn Lô

 

1949

 

X. Yên Lư

17

Lê Thế Túc

 

1952

 

X. Yên Lư

18

Nguyễn Tiến Đọc

 

1950

 

X. Yên Lư

19

Trần Văn Hinh

 

1939

 

X. Yên Lư

20

Ngô Văn Huê

 

1955

 

X. Yên Lư

21

Nguyễn Văn Hà

 

1949

 

X. Yên Lư

22

Nguyễn Văn Ninh

 

1958

 

X. Yên Lư

23

Ngô Quang Bao

 

1950

 

X. Yên Lư

24

Nguyễn Văn Đô

 

1953

 

X. Yên Lư

25

Ngô Văn Cảnh

 

1951

 

X. Yên Lư

26

Trần Đức Bồng

 

1954

 

X. Yên Lư

27

Nguyễn Văn Dỡ

 

1958

 

X. Yên Lư

28

Trần Văn Hòa

 

1951

 

X. Yên Lư

29

Vũ Đình Thả

 

1949

 

X. Yên Lư

30

Dương Văn Lượng

 

1955

 

X. Yên Lư

31

Nguyễn Văn Độ

 

1956

 

X. Yên Lư

32

Lê Thế Phúc

 

1952

 

X. Yên Lư

33

Trương Quang Công

 

1955

 

X. Xuân Phú

34

Trần Thị Lập

 

 

1955

X. Xuân Phú

35

Nguyễn Kim Ốc

 

1944

 

X. Xuân Phú

36

Nguyễn Thế Hùng

 

1949

 

X. Xuân Phú

37

Nguyễn Văn Nguyên

 

1950

 

X. Xuân Phú

II

TP. BẮC GIANG

 

 

 

 

38

Trần Anh Phương

 

1957

 

P. Trần Phú

39

Vũ Thị Tỵ

 

 

1953

P. Trần Phú

40

Nguyễn Văn Mỹ

 

1948

 

X. Dĩnh Kế

41

Ngô Văn Kha

 

1954

 

P. Mỹ Độ

42

Phạm Thị Bình

 

 

1956

P. Mỹ Độ

43

Khổng Văn Khảm

1950

 

 

X. Đồng Sơn

44

Khổng Xuân Lành

1952

 

 

X. Đồng Sơn

45

Nguyễn Văn Ngư

1951

 

 

X. Đồng Sơn

46

Nguyễn Văn Nam

1954

 

 

X. Đồng Sơn

47

Nguyễn Văn Đãng

1942

 

 

X. Đồng Sơn

48

Nguyễn Thị Thoa

 

1944

 

X. Đồng Sơn

 

Tổng

 

 

 

 

Tổng số người: 48 người

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1286/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1286/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1286/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế Bắc Giang

            • 19/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực