Quyết định 1288/QĐ-BCN

Quyết định 1288/QĐ-BCN năm 2006 Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1288/QĐ-BCN Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1288/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Thông tư số 03/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao) như sau:

1. Về thứ tự các mục:

Đã in: “Mục 7, 8, 9”.

Đính chính: do đánh số thiếu mục 6 nên đổi lại thứ tự các mục trên thành “6, 7, 8”.

2. Về mục b của điểm 9 (theo đánh số cũ) là mục b của điểm 8 theo đính chính ở mục 1 Điều 1 nêu trên.

Đã in: “b) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2006...”. Đính chính: “Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo...”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1288/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1288/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2006
Ngày hiệu lực17/05/2006
Ngày công báo28/05/2006
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1288/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 1288/QĐ-BCN Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1288/QĐ-BCN Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1288/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýNguyễn Xuân Thuý
     Ngày ban hành17/05/2006
     Ngày hiệu lực17/05/2006
     Ngày công báo28/05/2006
     Số công báoTừ số 29 đến số 30
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1288/QĐ-BCN Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1288/QĐ-BCN Đính chính Thông tư 03/2006/TT-BCN

         • 17/05/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/05/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/05/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực