Quyết định 1288/QĐ-BTP

Quyết định 1288/QĐ-BTP năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1934/VKSTC-V8 ngày 26 tháng 5 năm 2015; Tòa án nhân dân tối cao tại Công văn số ngày 96/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 5 năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1288/QĐ-BTP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1288/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2015
Ngày hiệu lực 06/07/2015
Ngày công báo 28/07/2015
Số công báo Từ số 869 đến số 870
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1288/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1288/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 06/07/2015
Ngày hiệu lực 06/07/2015
Ngày công báo 28/07/2015
Số công báo Từ số 869 đến số 870
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 • 06/07/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/07/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/07/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực