Quyết định 1288/QĐ-UBND

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính Quyết định 18/2018/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1288/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định về chăn nuôi nông hộ Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2018/QĐ-UBND NGÀY 26/10/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP , ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét văn bản số 87/BC-STP, ngày 13/5/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể tại Điều 3 của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bỏ nội dung Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành .”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1288/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1288/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1288/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1288/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định về chăn nuôi nông hộ Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1288/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định về chăn nuôi nông hộ Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1288/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành29/05/2019
       Ngày hiệu lực29/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1288/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định về chăn nuôi nông hộ Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1288/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định về chăn nuôi nông hộ Vĩnh Long

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực