Quyết định 1288/QĐ-VPCP

Quyết định 1288/QĐ-VPCP năm 2007 về việc cử cán bộ, công chức làm thư ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1288/QĐ-VPCP cử cán bộ, công chức làm thư ký bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1288/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Duy Hưng, Hàm Vụ phó, đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Hưng, sinh hoạt tại Vụ Quan hệ Quốc tế; lương và chế độ phụ cấp khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và giữ nguyên như đang hưởng.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và ông Nguyễn Duy Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm (để biết);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Website Chính phủ;
- Phòng Tài vụ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1288/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1288/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2007
Ngày hiệu lực02/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1288/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 1288/QĐ-VPCP cử cán bộ, công chức làm thư ký bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1288/QĐ-VPCP cử cán bộ, công chức làm thư ký bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1288/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành02/11/2007
        Ngày hiệu lực02/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1288/QĐ-VPCP cử cán bộ, công chức làm thư ký bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1288/QĐ-VPCP cử cán bộ, công chức làm thư ký bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ

            • 02/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực