Quyết định 129/2008/QĐ-TTg

Quyết định 129/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit đã được thay thế bởi Quyết định 16/2009/QĐ-TTg giải pháp thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng,ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn DN và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 129/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG QUẶNG BARITE VÀ APATIT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit như sau:

1. Đối với mặt hàng quặng Barite (thuộc phân nhóm 2511.10.00.00 và 2511.20.00.00):

STT

Giá xuất khẩu (USD/tấn)

Mức thuế tuyệt đối (USD/tấn)

1

Từ 100 USD đến dưới 120 USD

35

2

Từ 120 USD đến dưới 140 USD

50

3

Từ 140 USD đến dưới 160 USD

60

4

Từ 160 USD trở lên

70

2. Đối với mặt hàng quặng Apatit (thuộc phân nhóm 2510.10.10.00 và 2510.20.10.00):

STT

Giá xuất khẩu (USD/tấn)

Mức thuế tuyệt đối (USD/tấn)

1

Từ 40 USD đến dưới 60 USD

6

2

Từ 60 USD đến dưới 80 USD

10

3

Từ 80 USD đến dưới 100 USD

15

4

Từ 100 USD trở lên

20

Điều 2. Căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả mặt hàng Barite và Apatit trong từng thời kỳ, giao Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế tuyệt đối quy định tại Điều 1 Quyết định này; trường hợp cần điều chỉnh vượt trên 20% mức thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2008
Ngày hiệu lực19/10/2008
Ngày công báo04/10/2008
Số công báoTừ số 555 đến số 556
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu129/2008/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành19/09/2008
       Ngày hiệu lực19/10/2008
       Ngày công báo04/10/2008
       Số công báoTừ số 555 đến số 556
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit