Quyết định 129/QĐ-UBND

Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 01 tháng 01 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020;

Căn cứ Quyết định 123/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế,

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình; về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với một số nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH

I. MỤC TIÊU

1. Đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập và theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan đã được duyệt; đồng thời, góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học, các phương tiện, công nghệ hiện đại và làm thay đổi bộ mặt đô thị.

2. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống công cụ trực quan đồng bộ phục vụ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh có hiệu quả.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

4. Tạo cơ sở để các sở, ngành chức năng có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo.

II. NGUYÊN TẮC

1. Phù hợp với các quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phù hợp với quy hoạch tổng thể đô thị của địa phương; vị trí quy hoạch phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội. Các công trình quảng cáo phải được thiết kế và xây dựng an toàn, đảm bảo tính thẩm mỹ; sử dụng chất liệu bền vững; kiểu dáng, kích thước phù hợp.

3. Ưu tiên kế thừa các vị trí quy hoạch quảng cáo phù hợp đã có trước. Bố trí quy hoạch tập trung thành từng khu vực, từng điểm tại các đô thị, hai bên quốc lộ, tỉnh lộ, khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay, nhà ga, bến xe; tại trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, công viên, sân vận động, khu vui chơi giải trí; các điểm tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh, thành khác, các cửa khẩu....

4. Các loại hình quảng cáo tấm lớn bố trí chủ yếu ngoài phạm vi nội thành, nội thị. Tùy địa hình và nhu cầu thực tế tại thành phố Huế, các thị xã để bố trí phù hợp các loại hình và phương tiện quảng cáo tại các khu vực như công viên, các tuyến đường, trụ đèn chiếu sáng với số lượng, kiểu dáng phù hợp cảnh quan đô thị. Một số vị trí ở trung tâm có thể kết hợp quảng cáo thương mại với tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

5. Đối với các địa phương nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc cảnh quan đô thị, khoảng cách và diện tích các biển quảng cáo phải được xem xét kỹ, tránh mật độ cao và diện tích bề mặt quá lớn; các khu vực tiếp giáp với di tích và danh lam thắng cảnh phải thực hiện đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa; hạn chế quảng cáo tại hai bờ sông Hương, cồn Hến, cồn Dã Viên, đồi Vọng Cảnh, cồn cát Lăng Cô...

6. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và tính khả thi đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động quảng cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển. Thực hiện đúng quy trình thuê đất, cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo.

7. Các vị trí nằm trong khu vực quy hoạch định hướng đến năm 2030 nếu có nhu cầu hợp lý và phù hợp với thực tiễn phát triển chung của tỉnh sẽ được xem xét, giải quyết trong giai đoạn từ 2015 đến 2020.

B. NỘI DUNG QUY HOẠCH

I. CÁC VỊ TRÍ ƯU TIÊN TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Các khu vực, vị trí ưu tiên tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... cụ thể:

a) Khu trung tâm hành chính tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, phường, xã.

b) Các công viên, khu vui chơi giải trí;

c) Tại các điểm tiếp giáp giữa các tỉnh, thành phố;

d) Đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, trục đường chính, khu vực cảnh quan đô thị.

2. Các vị trí tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo phương thức xã hội hóa đến năm 2020:

a) Thành phố Huế:

- Điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng, phía Bắc cầu Phú Xuân: 01 vị trí;

- Góc đường Lê Duẩn - Bắc cầu Phú Xuân (phía trong công viên): 01 vị trí - 3 mặt;

- Góc đường Trần Hưng Đạo - Bắc cầu Phú Xuân (phía trong công viên): 02 vị trí;

- Góc đường Lê Lợi - Nam cầu Phú Xuân (phía trong công viên): 01 vị trí;

- Góc đường Lê Lợi - Nam cầu Phú Xuân (phía trong hàng rào Trung tâm Dịch vụ Festival): 01 vị trí;

- Vỉa hè đường Lê Lợi - cạnh hàng rào Bệnh viện Trung ương Huế: 01 vị trí;

- Điểm xanh góc đường Hà Nội - Phạm Hồng Thái: 01 vị trí;

- Điểm xanh trước Siêu thị BigC, đường Hùng Vương - Bà Triệu: 02 vị trí;

- Điểm xanh đối diện Bến xe phía Nam thành phố Huế: 01 vị trí;

- Điểm xanh góc phía Nam cầu Dã Viên và cầu đường sắt: 01 vị trí.

b) Thị xã Hương Trà: Điểm xanh ngã 3 đường tránh Huế - thị xã Hương Trà: 01 vị trí (nếu Khu quản lý đường bộ IV và cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đồng ý);

c) Thị xã Hương Thủy:

- Điểm xanh cầu vượt Thủy Dương: 01 vị trí;

- Điểm giao nhau tại ngã 3 Quốc lộ 1A đi vào Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài: 01 vị trí;

- Góc đường vào sân ga và phía trước nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài: 02 vị trí;

d) Tại các huyện:

- Ngã 3 Quốc lộ 1A và đường tránh, thị trấn Phong Điền: 01 vị trí;

- Ngã 4 đường Nguyễn Kim Thành - Nguyễn Vịnh, huyện Quảng Điền: 01 vị trí;

- Ngã 3 cầu Phú Thứ - đầu đường Võ Phi Trắng, huyện Phú Vang: 01 vị trí;

- Ngã ba đường lên cầu vào hầm Hải Vân, huyện Phú Lộc: 01 vị trí;

- Phía Bắc cầu Khe Tre, huyện Nam Đông: 01 vị trí;

- Khu vực Bốt Đỏ, huyện A Lưới: 01 vị trí.

II. QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐẾN NĂM 2020

1. Vị trí Quy hoạch quảng cáo tấm lớn

a) Thành phố Huế: Khu vực chợ Đông Ba, phía bờ sông Hương: 03 vị trí;

b) Thị xã Hương Trà:

- Khu vực phía Bắc phường Tứ Hạ (bên phải QLIA, hướng Bắc - Nam): 05 vị trí;

- Khu vực ngã ba đường tránh thành phố Huế (địa phận phường Hương Văn): 03 vị trí;

c) Thị xã Hương Thủy:

- Khu vực cánh đồng Thanh Lam (hai bên quốc lộ 1A), phường Thủy Phương: 10 vị trí (mỗi bên 05 vị trí).

- Khu vực đối diện và khu vực bên phải nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài: 06 vị trí (04 + 02);

- Khu vực hai bên cổng vào Khu Công nghiệp Phú Bài: 04 vị trí (mỗi bên 02 vị trí);

d) Huyện Phong Điền:

- Khu vực phía bên phải (hướng Bắc - Nam), Bắc thị trấn Phong Điền: 01 vị trí;

- Khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc lộ 1A phía bên trái (hướng Bắc - Nam): 02 vị trí;

đ) Huyện Quảng Điền:

- Ngã 3 góc Cầu Đan Điền - đường Tam Giang: 01 vị trí;

- Khu vực ngã 3 đường vào làng nghề Bao La: 02 vị trí;

e) Huyện Phú Vang:

- Khu vực gần ngã 3 đường Phạm Văn Đồng - Thuận An: 01 vị trí;

- Khu vực ngã 3 cầu Thuận An cũ và mới: 01 vị trí;

ê) Huyện Phú Lộc:

- Khu vực Bắc đồi 30, xã Lộc Điền, bên trái (hướng Bắc - Nam): 02 vị trí;

- Khu vực ngã 3 trục đường (cũ) vào cảng Chân Mây: 02 vị trí;

- Khu vực ngã 4 đường vào cảng Chân Mây: 02 vị trí;

- Khu vực từ hầm Hải Vân vào thị trấn Lăng Cô: 03 vị trí;

g) Huyện Nam Đông:

- Khu vực du lịch Thác Mơ: 01 vị trí;

- Khu vực gần cầu Khe Tre, thị trấn Khe Tre: 01 vị trí.

h) Huyện A Lưới:

- Khu vực Bến xe thị trấn A Lưới: 02 vị trí;

- Khu vực Bốt Đỏ: 02 vị trí.

2 Vị trí Quy hoạch quảng cáo tấm nhỏ

a) Thành phố Huế:

- Điểm xanh giao lộ Nguyễn Văn Linh - Tản Đà;

- Công viên An Hòa;

- Khu vực Bến xe phía Bắc thành phố Huế;

- Khu vực trung tâm giới thiệu Làng nghề đúc đồng, phường Đúc;

- Khu vực Bến xe khách Đông Ba;

- Khu vực điểm xanh góc cầu Gia Hội - chợ Đông Ba;

- Khu vực Bến xe phía Nam thành phố Huế;

- Khu vực trước và bên Siêu thị Co.op-Mart (không quảng cáo mặt sau phía bờ sông Hương, mặt phía cầu Trường Tiền);

- Khu vực Siêu thị Big C;

- Khu vực sân vận động Huế, ngã 4 Bà Triệu - Lê Quý Đôn;

- Điểm xanh góc đường Phạm Văn Đồng - Lưu Hữu Phước (sẽ loại khỏi quy hoạch nếu sau này ảnh hưởng đến cảnh quan tượng đài 11 cô gái Sông Hương);

- Dải phân cách đường vào Trung tâm Thể thao tỉnh;

- Dải phân cách đường Tố Hữu.

- Các điểm nhà chờ xe buýt.

b) Thị xã Hương Trà:

- Khu vực gần cầu Tứ Phú;

- Khu vực ngã ba đường tránh Huế và cụm công nghiệp Thị xã Hương Trà;

c) Thị xã Hương Thủy: Khu vực hai bên đường từ Quốc lộ 1A vào nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

d) Tại các huyện: bố trí tại các trung tâm thương mại, chợ, nhà ga, bến xe, công viên, vườn hoa, sân vận động, khu du lịch, resorts, bãi tắm... với mật độ phù hợp.

3. Vị trí Quy hoạch màn hình điện tử, màn hình LCD, hộp đèn

a) Màn hình điện tử:

- Góc đường Hà Nội - Hoàng Hoa Thám;

- Góc đường Đống Đa - Nguyễn Huệ;

- Điểm xanh góc đường Lê Duẩn - cầu Dã Viên;

b) Màn hình LCD:

- Điểm đỗ xe Du lịch Nguyễn Hoàng, đường Lê Duẩn - Huế.

- Trung tâm Văn hóa thành phố Huế, đường Trần Hưng Đạo - Huế.

- Rạp chiếu phim Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo - Huế.

- Siêu thị Co.opMart, đường Trần Hưng Đạo - Huế.

- Siêu thị Big C, đường Hùng Vương - Huế.

- Bến xe phía Bắc thành phố Huế.

- Bến xe phía Nam thành phố Huế.

- Trung tâm Festival Huế, đường Lê Lợi - Huế.

- Trung tâm Làng Nghề Huế, đường Lê Lợi - Huế.

- Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế.

- Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Huế.

- Sân vận động Huế.

- Ga Huế.

- Nhà ga - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

c) Hộp đèn:

- Dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh - Huế.

- Dải phân cách đường Trần Hưng Đạo - Huế.

- Dải phân cách và hai bên vĩa hè đường Đống Đa - Huế.

- Dải phân cách đường Lê Quý Đôn - Huế.

- Dải phân cách đường Hà Huy Tập - Huế.

- Dải phân cách đường Tố Hữu - Huế.

- Hai bên vĩa hè đường Lý Thường Kiệt - Huế;

- Đường dạo Công viên 3-2, phía bờ Sông Hương - Huế.

- Khu vực Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, đường Lê Lợi, Phạm Hồng Thái - Huế.

- Dải phân cách đường từ Quốc lộ 1A vào Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

- Dải phân cách đường Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

- Dải phân cách đường Võ Phi Trắng, huyện Phú Vang.

4. Quảng cáo gắn trên các công trình, mặt tiền nhà, áp tường nhà và tầng trên cùng của tòa nhà

a) Tại các tuyến đường phù hợp thuộc địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các huyện.

b) Không quảng cáo các đoạn đường và các tuyến đường sau đây:

- Đường Lê Lợi (đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến Đập Đá);

- Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên);

- Đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai);

- Đường Hà Nội;

- Đường Tố Hữu (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến góc đường Lê Quang Đạo);

- Các đường: 23 tháng 8, Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm và Điện Biên Phủ;

5. Vị trí quy hoạch quảng cáo băng rôn

a) Bố trí tại các tuyến đường phù hợp trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các huyện.

b) Các tuyến đường ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị (trường hợp treo băng rôn quảng cáo thương mại phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh):

- Đường Lê Lợi (đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến góc đường Đội Cung);

- Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên);

- Đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai);

- Đường Hà Nội;

- Đường 23 tháng 8;

- Đường Tố Hữu (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến góc đường Lê Quang Đạo);

6. Vị trí quy hoạch quảng cáo giản đơn, rao vặt (thành phố Huế):

a) Vĩa hè đường Bà Triệu, bên phải lối vào bãi giữ xe Siêu thị BigC Huế.

b) Góc đường Lý Thường Kiệt - Nguyễn Huệ, bên trái máy ATM Ngân hàng An Bình, tường rào Đại học Khoa học Huế.

c) Góc thảm cỏ bên trái cổng chợ Tây Lộc, sử dụng bảng 2 mặt.

d) Phần lề đường Chương Dương - Siêu thị Co.op Mart Huế;

đ) Vĩa hè đường Trần Hưng Đạo, bên trái siêu thị Co.opMart, đầu đường Chương Dương, đặt áp sát bồn cây;

e) Vĩa hè đường góc Nguyễn Huệ - Hai Bà Trưng, sát tường rào Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;

ê) Góc đường Lê Lợi - Đội Cung, áp sát tường Trường Đại học Sư phạm Huế;

g) Góc đường Đào Tấn - Đặng Huy Trứ, áp tường Trường Trung học cơ sở Hùng Vương;

h) Vĩa hè đường Nguyễn Sinh Cung (trước VIPClub);

i) Vĩa hè đường An Dương Vương, gần Kiệt 93 đường An Dương Vương;

k) Vĩa hè Đặng Thái Thân - bên trái UBND phường Thuận Thành.

III. QUY HOẠCH QUẢNG CÁO ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Vị trí quy hoạch tấm lớn

a) Tại thành phố Huế:

- Khu đô thị Nam Vỹ Dạ.

- Khu đô thị An Cựu city.

- Khu đô thị Đông Nam Thủy An.

b) Thị xã Hương Trà:

- Khu vực Quốc lộ 1A, hai bên phía Nam cầu An Lỗ;

- Khu vực gần cầu Tứ Phú;

c) Thị xã Hương Thủy: Khu vực ngã ba đường tránh Huế.

d) Huyện Phong Điền: Khu vực ngã 4 gần cầu An Lỗ, xã Phong An;

đ) Huyện Quảng Điền:

- Khu vực hai bên cầu Tứ Phú, xã Quảng Phú.

- Khu vực ngã 3 từ bến đò Cồn Tộc vào Trung tâm Thương mại Quảng Điền.

e) Huyện Phú Vang:

- Khu đô thị Mỹ Thượng;

- Khu vực ngã 4 gần cầu Trường Hà lên trung tâm huyện;

- Khu vực hai bên đường về đập Thảo Long;

- Khu vực hai bên cầu Trường Hà;

ê) Huyện Phú Lộc:

- Khu vực ngã 3 La Sơn;

- Khu vực 2 bên trục đường (mới) vào cảng Chân Mây;

g) Huyện Nam Đông: Khu vực trục đường vào trung tâm thị trấn Khe Tre;

h) Huyện A Lưới:

- Khu vực Cửa khẩu Hồng Vân;

- Khu vực Cửa khẩu A Đớt;

2 Quy hoạch quảng cáo tấm nhỏ, hộp đèn, băng rôn, quảng cáo giản đơn, rao vặt: Phát triển tương ứng với quy hoạch phát triển đô thị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

Trước 31 tháng 12 năm 2015: chấm dứt các bảng quảng cáo, hộp đèn quảng cáo không nằm trong quy hoạch được duyệt; hạ chiều cao, giảm diện tích, thay đổi hình thức các bảng quảng cáo trái với quy hoạch.

2. Phân công trách nhiệm

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện quy hoạch quảng cáo;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thông báo cho các đơn vị để điều chỉnh, tháo dỡ các bảng, hộp đèn, màn hình điện tử quảng cáo không đúng với quy hoạch được duyệt.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương trước khi cấp phép thực hiện các bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo quy hoạch được duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2015).

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quảng cáo trái với quy hoạch được duyệt theo quy định hiện hành; Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Sở Xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định hiện hành;

- Tổng hợp, báo cáo việc cấp phép xây dựng các công trình quảng cáo theo quy hoạch được duyệt;

c) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy chế đấu thầu vị trí quảng cáo; bố trí kinh phí thực hiện các bảng tuyên truyền do Nhà nước đầu tư.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh về quỹ đất dành cho quảng cáo; trình phê duyệt giá cho thuê đất để thực hiện các bảng quảng cáo; chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp đặt bảng quảng cáo nhưng không thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và thực hiện đúng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này phụ lục vị trí, số lượng, quy cách, diện tích, chiều cao... của các bảng, hộp đèn, màn hình điện tử quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2015
Ngày hiệu lực20/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu129/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành20/01/2015
       Ngày hiệu lực20/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thừa Thiên Huế