Quyết định 1298/QĐ-UBND

Quyết định 1298/QĐ-UBND phê duyệt một phần kế hoạch đấu thầu thực hiện trong năm 2014 thuộc dự án Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1298/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu thực hiện 2014 Nâng cao phủ sóng truyền thanh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỦ SÓNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ 5 TỈNH TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư: Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Tiếp theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 19/5/2009, Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 31/3/2010, Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 14/11/2011, Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 04/4/2012 và Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một phần kế hoạch đấu thầu thực hiện trong năm 2014 (phần vốn 2.000 triệu đồng bố trí năm 2014 tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng) thuộc dự án Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Phân chia gói thầu: Một phần kế hoạch đấu thầu thực hiện trong năm 2014 của dự án được chia thành 01 gói thầu, cụ thể:

a) Gói thầu số 06: Đầu tư 04 hệ thống máy phát thanh FM 100W và 01 hệ thống máy phát thanh FM 1KW.

- Ước giá gói thầu: 2.000 triệu đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2014.

b) Thời gian thực hiện của gói thầu: Theo hợp đồng.

c) Phần còn lại của dự án (gồm: 6 máy phát thanh FM 1KW; 28 máy phát thanh FM 100W) sẽ được xem xét quyết định sau.

2. Nguồn tài chính: Thực hiện theo Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:

- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1298/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu thực hiện 2014 Nâng cao phủ sóng truyền thanh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1298/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu thực hiện 2014 Nâng cao phủ sóng truyền thanh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1298/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1298/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu thực hiện 2014 Nâng cao phủ sóng truyền thanh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1298/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu thực hiện 2014 Nâng cao phủ sóng truyền thanh Lâm Đồng

            • 10/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực