Quyết định 1299/QĐ-UBND

Quyết định 1299/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình theo 04 loại nhà tiêu mẫu đối với hộ nghèo và gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1299/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH HỘ GIA ĐÌNH THEO 04 LOẠI NHÀ TIÊU MẪU ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số: 4207/QĐ-BYT ngày 29/10/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Dự án 2: Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt dự toán 04 loại nhà tiêu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 797/TTr-SYT ngày 08 /8/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình theo 04 loại nhà tiêu mẫu đối với hộ nghèo và gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ nghèo và gia đình chính sách: Mức chi hỗ trợ là 50% so với giá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tương ứng.

2. Đối với hộ cận nghèo: Mức chi hỗ trợ là 25% so với giá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tương ứng.

(Có mức chi hỗ trợ kinh phí cụ thể tại biểu kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Y tế Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo mức chi được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kể hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1299/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1299/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1299/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1299/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1299/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1299/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực15/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1299/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1299/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo Bắc Kạn

            • 15/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực