Quyết định 13/2004/QĐ-TTg

Quyết định 13/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã được thay thế bởi Quyết định 16/2016/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ.

2. Phó trưởng Ban thường trực:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Các thành viên:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Thương mại;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Điều 2. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các Tiểu ban trực thuộc như sau:

- Tiểu ban giám sát, phòng, chống dịch;

- Tiểu ban tuyên truyền;

- Tiểu ban hậu cần;

Thành phần và nhiệm vụ của từng Tiểu ban do trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm;

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Điều 4. Chế độ làm việc:

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn;

Trưởng Ban chỉ đạo quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Điều 5. Giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cúm ở người theo các nội dung quy định tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư TW Đảng,
-Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng, (đã ký)
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc, Phan Văn Khải
- Lưu: NN (4), VT.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2004
Ngày hiệu lực28/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2004/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành28/01/2004
        Ngày hiệu lực28/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm