Quyết định 13/2005/QĐ-BCN

Quyết định 13/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH THÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại Tờ trình số 118/TTr-EVN-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2005 về việc chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty Nhiệt điện Ninh Bình, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Nhiệt điện Ninh Bình;

Tên giao dịch quốc tế: Ninh Bình Thermal Power Company;

Tên viết tắt: NBTPC;

2. Trụ sở Công ty đặt tại đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

3. Công ty Nhiệt điện Ninh Bình có tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị cơ, nhiệt, điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp;

- Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2004 là: 65.309.000.000,00 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, ba trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).

Điều 3. Bộ máy của Công ty gồm:

1. Giám đốc,

2. Các Phó giám đốc,

3. Kế toán trưởng,

4. Các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ,

5. Các phân xưởng vận hành và sửa chữa.

Điều 4. Công ty Nhiệt điện Ninh Bình có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và những quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Thủ tướng CP (để b/c),
- VPCP,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động-TB&XH,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCN,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- UBND tỉnh Ninh Bình,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB(3b).

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2005/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2005
Ngày hiệu lực27/04/2005
Ngày công báo12/04/2005
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 13/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2005/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành30/03/2005
        Ngày hiệu lực27/04/2005
        Ngày công báo12/04/2005
        Số công báoTừ số 9 đến số 10
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

           • 30/03/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2005

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực