Quyết định 13/2005/QĐ-UB

Quyết định 13/2005/QĐ-UB phân loại đường phố và vị trí hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định phân loại đường phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 17/11/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2005/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ VỊ TRÍ CÁC HẺM TRONG ĐÔ THỊ ĐỂ TÍNH THUẾ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuê nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh về thuê nhà, đất;

Căn cứ Thông tư số 83TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuê nhà, đất;

Căn cứ Quyết định số 51/TTg ngày 04/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại II;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố tại Tờ trình 220CT/TH-DT ngày 21/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay, phân loại đường phố theo Quy định nhóm đoạn đường có giá loại I, II, III và IV được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ để xác định vị trí đất tại đô thị, làm cơ sở tính thuế nhà, đất hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các hẻm: ngoài các hẻm được quy định thuộc vị trí 2 tại Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 nêu trên thì các hẻm giáp mặt tiền đường loại I, II, III và IV được xác định là vị trí 3. Các hẻm còn lại không thuộc vị trí 2, 3 được xác định là vị trí 4.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố phối hợp với UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện việc thu thuế nhà, đất hàng năm trên địa bàn thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3429/1998/QĐ-UBT ngày 22/12/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế,
- TT.Thành ủy, TT.HĐND TP,
- UBMTTQ TP và các đoàn thể,
- Lưu TTLT, 4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2005
Ngày hiệu lực07/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/11/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người ký***
       Ngày ban hành07/03/2005
       Ngày hiệu lực07/03/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/11/2006
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2005/QĐ-UBND phân loại đường phố hẻm tính thuế nhà đất thành phố Cần Thơ