Quyết định 13/2006/QĐ-BTM

Quyết định 13/2006/QĐ-BTM ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 36/2008/QĐ-BCT Tiêu chí phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Sau khi đề trao đổi thống nhất với các Bộ liên quan;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các tiêu chí phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

TIÊU CHÍ PHÊ DUYỆT

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTM ngày 07 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)


Stt


Tên chỉ tiêu

Điểm số

Điểm tối đa

Điểm đánh gia của chuyên gia

1

Đánh giá về sự cần thiết, ý tưởng đề án

15

 

 

Chương trình phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển xuất khẩu quốc gia (mặt hàng, thị trường), ngành hàng và đề xuất của các Hiệp hội ngành hàng.

5

 

 

Chứng minh chương trình xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, không phải dựa trên sự suy đoán chủ quan của chủ chương trình.

5

 

 

Đề án nêu rõ tính mục tiêu và tính phù hợp của hoạt động xúc tiến thương mại để đạt được mục tiêu đề ra.

5

 

2

Đánh giá phương án triển khai

45

 

 

Phương án tổng thể để triển khai thực hiện đảm bảo tính khoa học, có tính khả thi cao, ít rủi ro.

10

 

 

Kế hoạch thực hiện chi tiết từng hạng mục công việc chính khoa học, đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp.

15

 

 

Kế hoạch bố trí nhân lực, tiến độ thời gian; lịch trình triển khai hợp lý.

5

 

 

Phương án tài chính hợp lý

15

 

3

Đánh giá năng lực triển khai

30

 

 

Kinh nghiệm, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị chủ trì cho phép tiến hành đề án.

5

 

 

Người chủ trì đề án và nhân lực trực tiếp triển khai là người có kinh nghiệm, thời gian, chuyên môn và khả năng tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu và quy mô của đề án

10

 

 

Kinh nghiệm, khả năng hợp tác với các chuyên gia, đối tác uy tín trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực đề cập trong đề án.

5

 

 

Khả năng huy động nguồn vốn đối ứng của các doanh nghiệp

10

 

4

Đánh giá hiệu quả dự kiến của chương trình

10

 

 

Phân tích hiệu quả chung của chương trình; những lợi ích trực tiếp và gián tiếp đối với đối tượng hưởng lợi (định tính, định lượng, ngắn hạn, dài hạn)

10

 

Từ 85 điểm trở lên: Đề án đạt
Từ 65 – 84 điểm: Đề án đạt nhưng cần điều chỉnh bổ sung
Dưới 65 điểm: Đề án không đạt

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2006
Ngày hiệu lực01/04/2006
Ngày công báo17/03/2006
Số công báoTừ số 16 đến số 17
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2006/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýLương Văn Tự
        Ngày ban hành07/03/2006
        Ngày hiệu lực01/04/2006
        Ngày công báo17/03/2006
        Số công báoTừ số 16 đến số 17
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2006/QĐ-BTM Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010