Quyết định 13/2006/QĐ-BXD

Quyết định 13/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2006/QĐ-BXD TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 361 : 2006 " CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ "

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :

TCXDVN 361 : 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo             
- Bộ Tư pháp
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHC

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2006
Ngày hiệu lực16/05/2006
Ngày công báo01/05/2006
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2006/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 13/2006/QĐ-BXD TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2006/QĐ-BXD TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2006/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành19/04/2006
        Ngày hiệu lực16/05/2006
        Ngày công báo01/05/2006
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2006/QĐ-BXD TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2006/QĐ-BXD TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

            • 19/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực