Quyết định 13/2007/QĐ-BTM

Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 40/BQL-XNK,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho các doanh nghiệp đóng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

b) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Ban Quản lý có trách nhiệm cập nhật thông tin về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại điểm g khoản 1 Thông tư số 11/2006/TT-BTM và tổng hợp báo cáo định kỳ về Bộ Thương mại về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Điều 3. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2007
Ngày hiệu lực14/07/2007
Ngày công báo29/06/2007
Số công báoTừ số 418 đến số 419
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2007/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýLê Danh Vĩnh
        Ngày ban hành31/05/2007
        Ngày hiệu lực14/07/2007
        Ngày công báo29/06/2007
        Số công báoTừ số 418 đến số 419
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2007/QĐ-BTM ủy quyền nhiệm vụ Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

         • 31/05/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/06/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực