Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về chấm dứt hiệu lực đối với quyết định 224/1999/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 224/1999/QĐ-UB Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤM DỨT HIỆU LỰC ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 224/1999/QĐ-UB NGÀY 07/10/1999 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 224/1999/QĐ-UB ngày 07/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện nông thôn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Công thương tổ chức thông báo nội dung Quyết định này đến các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 224/1999/QĐ-UB Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 224/1999/QĐ-UB Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 224/1999/QĐ-UB Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 224/1999/QĐ-UB Bình Phước

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực