Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quản lý phương tiện đường bộ quản lý đường thủy nội địa Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VÀ BẾN ĐỖ XE BUÝT, XE TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt; số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định vận tải khách bằng taxi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 60/TTr-SGTVT ngày 24/01/2008, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố quản lý trong lĩnh vực giao thông , vận tải với các nội dung sau:

1. Quản lý các phương tiện cơ giới đường bộ, gồm: Máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000kg, xe lam, xe lôi, xe ba gác, xe mô tô, xe máy, xe phục vụ nông nghiệp, xe thô sơ trên địa bàn.

2. Quản lý và quyết định công bố điểm đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn.

3. Quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa, bao gồm các công tác: Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cứu nạn, giải quyết hậu quả các vụ tai nạn trên các đoạn sông (không thuộc sự quản lý của Cục Đường sông Việt Nam), hồ, đầm, kênh trên địa bàn.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung phân cấp quản lý trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải; TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục Đường bộ VN;
- Cục Đường sông VN;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, Website BG, NC, TH, TKCT;
+ Lưu: VT, CN.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực24/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực24/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi tỉnh Bắc Giang