Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2008/QĐ-UBND NGÀY 10/11/2008 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC PHẢI XIN PHÉP XÂY DỰNG KHI LẮP ĐẶT CÁC TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT, ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 105/STTTT - BCVT ngày 11 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

“Điều 5. Khu vực không được xây dựng trạm BTS, khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2”   

1. Khu vực không được xây dựng trạm BTS:

- Khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ đến mét thứ 50 trên các trục lộ trung tâm, trục chính đô thị của khu vực trung tâm văn hóa, chính trị tỉnh, huyện thị (theo phụ lục đính kèm tại Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2008).

2. Khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2:

a) Khu vực sân bay, khu vực an ninh - quốc phòng.

b) Trong phạm vi cách chỉ giới đường đỏ từ mét thứ 50 đến mét thứ 100 trên các trục lộ trung tâm, trục chính đô thị của các khu vực trung tâm văn hóa, chính trị tỉnh, huyện thị (theo phụ lục đính kèm tại Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2008), dựa vào Quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo đúng quy định.

c) Ngoài các khu vực trên, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương sẽ điều chỉnh, bổ sung khu vực phải xin giấy phép xây dựng các trạm BTS loại 2 khi cần thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận của Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2010
Ngày hiệu lực10/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Mạnh Tiến
       Ngày ban hành31/03/2010
       Ngày hiệu lực10/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND