Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Mục 2 Điều 2 Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A MỤC 2 ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2009/QĐ-UBND NGÀY 01/12/2009 CỦA UBND TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điều 21 và điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 104/BC-STNMT ngày 14/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Mục 2 Điều 2 của Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum như sau:

a. Mức hỗ trợ: Bằng 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương, nhưng tổng giá đất đền bù và giá đất hỗ trợ không vượt quá so với giá đất ở của thửa đất đó.

Điều 2.

- Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2010
Ngày hiệu lực21/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýĐào Xuân Quí
     Ngày ban hành21/04/2010
     Ngày hiệu lực21/04/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND

         • 21/04/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/04/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực