Quyết định 13/2011/QĐ-UBND

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho trường trung học văn hoá Nghệ thuật tỉnh đã giao tại Quyết định 41/2010/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo trường trung học Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 09 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2010/QĐ-UBND NGÀY 29-12-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 22-12-2010 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2011, Nghị quyết số 26//2010/NQ-HĐND ngày 22-12-2010 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2011, Nghị quyết số 27/2010//NQ-HĐND ngày 22-12-2010 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011; Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND và số 41/2010/QĐ-UBND ngày 29-12-2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định giao và điều hành ngân sách nhà nước năm 2011;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 144/KH&ĐT-VX ngày 28-3-2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật tỉnh năm 2011 đã giao tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 29-12-2010 của UBND tỉnh, như sau:

Chỉ tiêu đào tạo hệ trung cấp nghề

Đơn vị tính

Kế hoạch tuyển mới 2011

- Hướng dẫn du lịch

Học sinh

30,

- Quản lý, lữ hành

Học sinh

30,

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định 41/2010/QĐ-UBND ngày 29-12-2010 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trường VHNT tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2011
Ngày hiệu lực09/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo trường trung học Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo trường trung học Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrần Ngọc Tư
       Ngày ban hành09/04/2011
       Ngày hiệu lực09/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo trường trung học Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu đào tạo trường trung học Vĩnh Phúc

           • 09/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực