Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 270/2013/QĐ-UBND về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 3409/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 270/2013/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014;

Thực hiện Công văn số 261/HĐND-KTXH ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi xây dựng cơ bản và kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Dự toán chi ngân sách năm 2014 của tỉnh Bình Thuận như sau:

Tại Điểm 1 và 3 Mục I Phần A Biểu dự toán chi ngân sách năm 2014 của tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định số 270/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh, đã ghi:

1. Chi xây dựng cơ bản: tổng cộng 508.000 triệu đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản khối tỉnh là 362.000 triệu đồng.

3. Kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL đất đai: tổng cộng 30.000 triệu đồng, trong đó kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL đất đai khối tỉnh là 30.000 triệu đồng.

Nay điều chỉnh lại như sau:

1. Chi xây dựng cơ bản: tổng cộng 528.000 triệu đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản khối tỉnh là 382.000 triệu đồng.

3. Kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL đất đai: tổng cộng 10.000 triệu đồng, trong đó kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL đất đai khối tỉnh là 10.000 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực17/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực17/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận