Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi phân chia khoản thu ngân sách Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014-2015 CHO THỊ XÃ TÂN UYÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thi, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - Kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 47/TTr-STC ngày 14 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Tân Uyên như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2014

- Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Tân Uyên là 506.052 triệu đồng (kèm Phụ lục I);

- Tổng chi ngân sách thị xã Tân Uyên là 675.308 triệu đồng (kèm phụ lục II).

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thị xã Tân Uyên (kèm theo Phụ lục III).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường và thực hiện phân chia tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 tại Phụ lục V và Phụ lục số VI kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/4/2014./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2014
Ngày hiệu lực24/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
     Người kýLê Thanh Cung
     Ngày ban hành14/05/2014
     Ngày hiệu lực24/05/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thu chi phân chia ngân sách năm 2014 Tân Uyên Bình Dương