Quyết định 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Bảng đơn giá nhà để tính lệ phí trước bạ Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông báo số 24/TB-UBND ngày 21.4.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 20/4/2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà tại Điều 1, Quyết định số 147/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau: “Giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thực hiện và thay đổi tương ứng theo quy định tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trên cơ sở Phụ lục kèm theo Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực21/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành11/05/2015
       Ngày hiệu lực21/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
       Cập nhật10 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Ninh