Quyết định 13-NN/QĐ

Quyết định 13-NN/QĐ năm 1961 về việc sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa làm một trường gọi tên là Trường Cơ khí và nghiệp vụ trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13-NN/QĐ sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ Cơ khí và nghiệp vụ


BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁT NHẬP TRƯỜNG CÔNG NHÂN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VỚI TRƯỜNG BỔ TÚC NGHIỆP VỤ VÀ VĂN HÓA LÀM MỘT TRƯỜNG GỌI TÊN LÀ TRƯỜNG CƠ KHÍ VÀ NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Chính phủ, vào cuối tháng 04 năm 1960, tổ chức lại Bộ Nông lâm thành 4 tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 06/NN-QĐ ngày 01-08-1960 và Quyết định số 07-NN/QĐ ngày 04-08-1960 thành lập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp và Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa;
Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay giải thể và sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp và Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ khí và nghiệp vụ trực thuộc Bộ. 

Điều 2. – Trường Cơ khí nghiệp vụ có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bổ túc cán bộ cơ khí, công nhân sử dụng máy nông nghiệp và cán bộ, công nhân về cải tiến công cụ sản xuất nông nghiệp;

- Nghiên cứu thực hiện chủ trương, kế hoạch bổ túc nghiệp vụ và văn hóa cho cán bộ, công nhân viên của Bộ giao cho trường.

Điều 3. – Tổ chức trường có một hiệu trưởng và một hoặc hai hiệu phó phụ trách.

Tổ chức nội bộ trường gồm có các phòng và các ban:

- Phòng giáo vụ:

Có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giảng dạy, theo dõi tình hình giảng dạy và học tập của trường.

- Nghiên cứu và thực hiện các vấn đề thuộc về tuyển sinh, thi cử, tổ chức và sắp xếp việc lao động, thực tập của học sinh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác giảng dạy, quan hệ chặt chẽ với Phòng nhân sự hành chính của trường để giúp cho việc quản lý học sinh được tốt.

- Phòng nhân sự hành chính:

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quản lý và thi hành chính sách, chế độ đối với cán bộ, công nhân, nhân viên và học sinh của trường.

- Theo dõi tổng hợp tình hình chung về hành chính, phụ trách công tác thi đua, bảo vệ trị an, đôn đốc các ban các phòng thực hiện các công tác của trường.

- Phòng quản trị tài vụ:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, vật tư, quản trị kế toán, tài vụ, phương tiện làm việc của trường.

- Quản lý đời sống cán bộ, công nhân, nhân viên và học sinh.

- Phụ trách công tác xây dựng, tu sửa (nhỏ) của nhà trường.

- Ban cơ khí:

Phụ trách thực hiện công tác giảng dạy về ngành cơ khí nông nghiệp, sử dụng máy nông nghiệp và nông cụ cải tiến.

- Ban bổ túc nghiệp vụ và văn hóa:

- Phụ trách thực hiện công tác giảng dạy về các chương trình bổ túc nghiệp vụ chuyên môn của ngành và bổ túc văn hóa cho cán bộ.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, ông Cục trưởng Cục Nông cụ cải tiến và cơ khí nông nghiệp. Ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và các ông Hiệu trưởng Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp, Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 

Phan Văn Chiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-NN/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13-NN/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 13-NN/QĐ sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ Cơ khí và nghiệp vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13-NN/QĐ sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ Cơ khí và nghiệp vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13-NN/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp
        Người kýPhan Văn Chiêu
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 13-NN/QĐ sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ Cơ khí và nghiệp vụ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 13-NN/QĐ sát nhập Trường Công nhân cơ khí nông nghiệp với Trường Bổ túc nghiệp vụ và văn hóa thành Trường Cơ Cơ khí và nghiệp vụ