Quyết định 13/QĐ-TTg

Quyết định 13/QĐ-TTg năm 2011 về Ngày Sân khấu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/QĐ-TTg Ngày Sân khấu Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY SÂN KHẤU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Thông báo số 364-TB/TW ngày 30 tháng 7 năm 2010 thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ngày Sân khấu Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 12 tháng 8 (âm lịch) hằng năm là “Ngày Sân khấu Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức ngày Sân khấu Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm với mục đích sau:

1. Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu và hoạt động sân khấu có ý nghĩa để phục vụ công chúng, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, cổ vũ toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam được bố trí trong kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trên cơ sở chính sách chung đối với các Hội văn học nghệ thuật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2011
Ngày hiệu lực04/01/2011
Ngày công báo16/01/2011
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 13/QĐ-TTg Ngày Sân khấu Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/QĐ-TTg Ngày Sân khấu Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/01/2011
        Ngày hiệu lực04/01/2011
        Ngày công báo16/01/2011
        Số công báoTừ số 57 đến số 58
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 13/QĐ-TTg Ngày Sân khấu Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/QĐ-TTg Ngày Sân khấu Việt Nam

             • 04/01/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2011

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực