Quyết định 130/2003/QĐ-UB

Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách thành phố tài khóa năm 2003 ;
Căn cứ Thông báo số 524-TB/TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu đô thị ;
Theo Công văn số 6316/TC-TCNH ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo Công văn số 718/NHNN-CSTT ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trả lời kiến nghị phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 2403/TCVG-NS ngày 14 tháng 7 năm 2003 về phương án phát hành trái phiếu đô thị năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 như đính kèm.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- UBND các quận-huyện
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND.TP
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Các Tổ NCTH  
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHố
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2003
Ngày hiệu lực30/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu130/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành30/07/2003
        Ngày hiệu lực30/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003

            • 30/07/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực