Quyết định 130/2004/QĐ-UB

Quyết định 130/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 130/2004/QĐ-UB thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp;

- Sau khi thoả thuận với các Ban của Đảng, các tổ chức Đoàn thể, quần chúng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh gồm các ông, bà sau:

1. Ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Nguyễn Xuân Thưởng, làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

3. Bà Rơ Châm H'Yéo - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm Phó chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Phạm Minh Siêng - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, làm Phó chủ tịch Hội đồng.

5. Các ủy viên: Ông Nguyễn Bốn - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Dũng - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ông Đàm Quang Sáng - Phó giám đốc công an tỉnh.

6. Mời các ông, bà sau tham gia làm ủy viên: Bà Đới Thị Thanh Trúc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thọ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Trần Thị Hoài Thanh - Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, ông Đỗ Ngọc Thành - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Trận - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Y Lách - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Điều 2: Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh có nhiệm vụ:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước đề ra cho từng thời gian. Tổng kết, phân tích thực tiễn phong trào từ đó đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng.

3. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua yêu nước để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng hoặc đề nghị Trung ương quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Điều 3: Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh làm việc theo chế độ tập thể và theo quy chế hoạt động đã được Hội đồng thông qua. Các thành viên của Hội đồng sử dụng bộ máy của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

Điều 4: Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh có con dấu, tài khoản để hoạt động. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thư ký (nếu có) được sử dụng con dấu của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh để hoạt động công tác. Cơ quan Thường trực của Hội đồng đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (biên chế, tiền lương của cán bộ, công chức chuyên trách nằm chung trong tổng biên chế, tiền lương của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 5: Quyết định này thay thế Quyết định số 66/2001/QĐ-UB ngày 15/8/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh, Quyết định số 56/2002/QĐ-UB ngày 25/7/2002 của UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Quyết định số 1124/QĐ-CT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung Thành viên Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2004
Ngày hiệu lực03/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 130/2004/QĐ-UB thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 130/2004/QĐ-UB thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu130/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành03/12/2004
        Ngày hiệu lực03/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 130/2004/QĐ-UB thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/2004/QĐ-UB thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Gia Lai

            • 03/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực