Quyết định 130/2009/QĐ-UBND

Quyết định 130/2009/QĐ-UBND về chấm dứt thời hiệu thi hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 130/2009/QĐ-UBND chấm dứt thời hiệu thi hành quyết định Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT THỜI HIỆU THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 401/SXD-VP ngày 01 tháng 4 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 828/TTr-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt thời hiệu thi hành các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 222/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

3. Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

4. Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 3 Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

5. Quyết định số 370/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng và ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị này tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng, Trưởng ban Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 130/2009/QĐ-UBND chấm dứt thời hiệu thi hành quyết định Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 130/2009/QĐ-UBND chấm dứt thời hiệu thi hành quyết định Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu130/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrần Xuân Hoà
       Ngày ban hành05/05/2009
       Ngày hiệu lực15/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 130/2009/QĐ-UBND chấm dứt thời hiệu thi hành quyết định Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/2009/QĐ-UBND chấm dứt thời hiệu thi hành quyết định Ninh Thuận

           • 05/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực