Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP

Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Nội dung toàn văn Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án đổi mới giám định tư pháp


BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/QĐ-BCĐGĐTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GLÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đồ án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương (sau đây gọi chung là Tổ Thư ký) gồm 24 Thành viên (có Danh sách kèm theo).

Trong trường hợp có sự thay đổi Thành viên Tổ Thư ký, Thủ trưởng các bộ, ngành có trách nhiệm gửi văn bản cử người thay thế về Bộ Tư pháp để điều chỉnh Danh sách Tổ Thư ký.

Tổ Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC
Trương Hòa Bình

 

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BCĐGĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

TT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

Tổ Thư ký

Ghi chú

 

1

Đ/c Đỗ Hoàng Yến

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Tổ trưởng

 

 

2

Đ/c Vũ Văn Đoàn

Phó Cục trưởng, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Tổ phó

 

 

3

Đ/c Mai Ngọc Dương

Hàm Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính TW

Thành viên

 

 

4

Đ/c Nguyễn Văn Lợi

Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng

Thành viên

 

 

5

Đ/c Quách Ngọc Tuấn

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 

 

6

Đ/c Lương Đức Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng

Thành viên

 

 

7

Đ/c Trần Thị Nhị Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

 

 

8

Đ/c Nguyễn Hồng Quang

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

 

9

Đ/c Hoàng Anh Tuyên

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện KSNDTC

Thành viên

 

 

10

Đ/c Ngô Văn Nhạc

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC

Thành viên

 

 

11

Đ/c Vũ Hải Nam

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ

Thành viên

 

 

12

Đ/c Ngô Thị Tuyết

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành viên

 

 

13

Đ/c Nguyễn Thị Việt Anh

Trưởng phòng, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính

Thành viên

 

 

14

Đ/c Hà Ngọc Lâm

Phó Trưởng phòng, Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước VN

Thành viên

 

15

Đ/c Nguyễn Hữu Hưng

Phó Trưởng phòng 2 Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an

Thành viên

 

16

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên viên chính Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ

Thành viên

 

17

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh

Chuyên viên Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Thành viên

 

18

Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

 

19

Đ/c Vũ Đức Lợi

Chuyên viên Vụ Pháp chế,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

 

20

Đ/c Hoàng Văn Trường

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

 

21

Đ/c Nguyễn Thị Thụy

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

22

Đ/c Nguyễn Thị Tú Quyên

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

23

Đ/c Lã Thị Vân Anh

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

24

Đ/c Phạm Văn Tuấn

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Thành viên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/QĐ-BCĐGĐTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/QĐ-BCĐGĐTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo08/08/2019
Số công báoTừ số 615 đến số 616
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/QĐ-BCĐGĐTP

Lược đồ Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án đổi mới giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án đổi mới giám định tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu130/QĐ-BCĐGĐTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo08/08/2019
        Số công báoTừ số 615 đến số 616
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án đổi mới giám định tư pháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án đổi mới giám định tư pháp

            • 29/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2019

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực