Quyết định 1300/QĐ-UBND

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng tại Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG TẠI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1143/TTr-SCT ngày 14/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi đối tượng thụ hưởng tại Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013-2015, cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2014:

- Thống nhất đề xuất của Sở Công thương 03 đơn vị không tham gia đề án:

1. Doanh nghiệp tư nhân Nước chấm Hòa Hiệp.

2. Nhà máy Phân bón Cửu Long.

3. Du lịch Vinh Sang.

- Bổ sung mới 03 đơn vị thay thế các đơn vị nêu trên, như sau:

1. Công ty TNHH Sơn Hải (xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long): Sản xuất kinh doanh kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều, mạch nha, nui.

2. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long): Kinh doanh lương thực, lau bóng gạo.

3. Cơ sở bún, phở Ba Khánh (xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long): Sản xuất bún, phở.

2. Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu năm 2014:

- Thống nhất đề xuất của Sở Công thương 03 đơn vị không tham gia đề án:

1. Doanh nghiệp tư nhân Nước mắm Quỳnh Hương.

2. Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Phúc Hậu.

3. Doanh nghiệp tư nhân Nước mắm Tân Hiệp Hương.

- Bổ sung mới 03 đơn vị thay thế các đơn vị nêu trên, như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân Phước Lộc Hải (xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long): Sản xuất gạch không nung.

2. Hiệp hội gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long (xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

3. Hợp tác xã nông nghiệp Tân Quới (xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long): Sản xuất và tiêu thụ đậu bắp xanh.

Điều 2. Các nội dung còn lại của Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013 - 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và các doanh nghiệp thuộc đối tượng đề án, triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1300/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1300/QĐ-UBND 2014 thay đổi đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu Vĩnh Long

            • 26/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực