Quyết định 1302/QĐ-UBND

Quyết định 1302/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1302/QĐ-UBND 2014 vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hóa kênh đầu tư giao thông nông thôn Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở làng nghề ở nông thôn năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 656/TTr-SKHĐT ngày 16/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2014 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện với tổng số tiền 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2.

1. Căn cứ kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2014.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ: KH&ĐT, TC;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Huyện, Thị ủy, TT.HĐND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng: KTN, KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

VỐN VAY CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Thời gian KC-HT

Tổng vốn đầu tư

Số vốn đã bố trí

Kế hoạch năm 2014

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

7

8

 

TỔNG CỘNG

 

796.101

231.465

80.000

 

 

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

 

796.101

231.465

80.000

 

I

Kiên cố hóa kênh mương

 

121.093

48.025

19.370

 

1

Kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long (giai đoạn 1 và 2)

2012-2014

22.700

9.450

6.000

UBND thị xã Bình Long

2

Hệ thống kênh nội đồng thuộc công trình hồ chứa nước Đồng Xoài

2012-2014

59.746

8.500

8.000

SNN & PTNT

3

Hồ chứa nước Sơn Lợi

2013-2015

29.700

22.500

4.000

Sở NN & PTNT

4

Kênh mương nội đồng xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

2012-2014

8.947

7.575

1.370

UBND huyện Bù Gia Mập

II

Giao thông nông thôn

 

675.008

183.440

60.630

 

1

Xây dựng cầu Đak Lung 2

2013-2014

37.635

4.000

5.000

Sở GTVT

2

Đường vào xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập

2013-2014

34.200

20.000

8.000

Sở GTVT

3

Đường vào xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

2013-2014

28.400

15.000

7.000

Sở GTVT

4

Đường vào xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

2013-2014

15.000

5.000

5.000

Sở GTVT

5

Đường giao thông QL 14 đi qua Tân Quan, huyện Chơn Thành

2013-2014

17.066

11.000

5.100

Sở GTVT

6

Đường giao thông ấp 5 đi ấp 7 xã An Khương, huyện Hớn Quản

2013-2014

5.070

4.540

530

UBND huyện Hn Qun

7

Đường liên xã từ Ngã ba Cây Điệp đến sông Mã Đà (ĐT 753) phục vụ cứu hộ, cứu nạn các xã phía đông huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Đoạn từ Ngã ba Cây Điệp đến Cầu Cứ)

2013-2015

173.980

77.900

10.000

Sở GTVT

8

Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

2014-2018

363.657

46.000

20.000

SGTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1302/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1302/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1302/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1302/QĐ-UBND 2014 vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hóa kênh đầu tư giao thông nông thôn Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1302/QĐ-UBND 2014 vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hóa kênh đầu tư giao thông nông thôn Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1302/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1302/QĐ-UBND 2014 vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hóa kênh đầu tư giao thông nông thôn Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1302/QĐ-UBND 2014 vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hóa kênh đầu tư giao thông nông thôn Bình Phước

            • 18/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực