Quyết định 1302/QĐ-UBND

Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 82/HĐND-VP ngày 19/8/2008;

Theo Tờ trình số 229/TTr-STC ngày 16/7/2008 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Sở Tài nguyên và Môi trường 2.200 triệu đồng (hai tỷ, hai trăm triệu đồng), để thanh toán các công trình hoàn thành.

Nguồn bổ sung: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2008 của tỉnh.

Điều 2. Căn cứ số dự toán bổ sung trên đây, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định này thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1302/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1302/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1302/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1302/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1302/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực