Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ văn bản số 8441/BCT-PTNNL ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở sáp nhập 03 trường: Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc - Vinacomin;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở sáp nhập 03 trường: Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc - Vinacomin.

Trụ sở chính: tại số 8, phố Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phân hiệu đào tạo số 1 (Phân hiệu đào tạo Hữu Nghị): tại phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Phân hiệu đào tạo số 2 (Phân hiệu đào tạo Việt Bắc): tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Phân hiệu đào tạo số 3 (Phân hiệu đào tạo Móng Cái): tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phân hiệu đào tạo số 4 (Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ): tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Phân hiệu đào tạo số 5 (Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả): tại Phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam là trường cao đẳng nghề công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công thương, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1304/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1304/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2014
Ngày hiệu lực09/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1304/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1304/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành09/10/2014
        Ngày hiệu lực09/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam

            • 09/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực