Quyết định 1304/QĐ-UBND

Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2015 quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1304/QĐ-UBND 2015 chi phí với người cao tuổi vào sống Trung tâm Nuôi dưỡng Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TỰ ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI CÓ NHU CẦU VÀO SỐNG TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Công văn số 2796/UBND-KT ngày 26/6/2015 về việc giải quyết đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 546/ TTr-SLĐTBXH ngày 08/4/2015;

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1130/SLĐTBXH-BTXH ngày 07/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Người cao tuổi không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nêu tại Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí.

b) Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

c) Đơn vị tiếp nhận đối tượng (đối tượng tự đóng góp các khoản chi phí) phải đảm bảo dự phòng 10% chỉ tiêu tiếp nhận đối tượng để ưu tiên tiếp nhận đối tượng chính sách khi có phát sinh.

2. Mức thu:

- Đối với người cao tuổi có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: 2.700.000 đồng/tháng/người;

- Đố với người cao tuổi không có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: 3.200.000 đồng/tháng/người.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT và PCT UBND Tỉnh;
- Lưu VT, VX, Hg, Dkt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1304/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1304/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1304/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1304/QĐ-UBND 2015 chi phí với người cao tuổi vào sống Trung tâm Nuôi dưỡng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1304/QĐ-UBND 2015 chi phí với người cao tuổi vào sống Trung tâm Nuôi dưỡng Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1304/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1304/QĐ-UBND 2015 chi phí với người cao tuổi vào sống Trung tâm Nuôi dưỡng Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1304/QĐ-UBND 2015 chi phí với người cao tuổi vào sống Trung tâm Nuôi dưỡng Phú Yên

            • 20/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực