Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa Cao Lãnh Đồng Tháp 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAO LÃNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2333/STC-QLCS- G ngày 04 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gói thầu: “Mua sắm hệ thống kéo giãn cột sống và cổ”.

2. Giá gói thầu: 150.000.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: trọn gói.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4/2016.

8. Thời gian thực hiện: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh tổ chức thực hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1306/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa Cao Lãnh Đồng Tháp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa Cao Lãnh Đồng Tháp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1306/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành10/11/2016
        Ngày hiệu lực10/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa Cao Lãnh Đồng Tháp 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1306/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện Đa khoa Cao Lãnh Đồng Tháp 2016

            • 10/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực