Quyết định 131/QĐ-TTg

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 131/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA NĂM QUỐC TẾ HÀNH TINH TRÁI ĐẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 47/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để tổ chức của hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Hành tinh Trái đất, theo đề nghị của Ủy ban Quốc tế Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất.

Tên tiếng Anh là: Vietnam National Committee for the International Year of Planet Earth.

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có:

1. Trường ban: Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

3. Phó Trưởng ban: Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường

4. Đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ

5. Đại diện cấp Vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ

6. Đại diện cấp Vụ của Bộ Công Thương

7. Đại diện cấp Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Đại diện cấp Vụ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9. Đại diện của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam

10. Đại diện của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và nghiên cứu khoa học hưởng ứng Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất ở Việt Nam, diễn ra từ năm 2008-2009.

2. Xây dựng Chương trình hành động Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất và dự toán kinh phí kèm theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Định kỳ 6 tháng 1 lần báo áo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các hoạt động Năm Quốc tế Hành Tinh Trái đất.

4. Làm đầu mối liên lạc của Việt Nam với Ủy ban Quốc tế Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo dưới hình thức kiêm nhiệm, làm đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định về nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký; bố trí trụ sở, phương tiện làm việc cho Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký.

Điều 6. Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kinh phí cho các hoạt động của Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất và Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 7. Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi kết thúc của hoạt động của Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao;
- Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Cục Bảo vệ môi trường;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ, các Vụ: CN, VX, KG, TCCB;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu131/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu131/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế

            • 28/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực