Quyết định 131-TTg

Quyết định 131/TTG năm 1995 sửa đổi Quyết định 58/TTg năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg đã được thay thế bởi Nghị định 117/2014/NĐ-CP Y tế xã phường thị trấn hoạt động Y tế xã và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUYẾT ĐỊNH 58/TTG NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1994 VỀ TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI Y TẾ CƠ SỞ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế điểm 2, điều 3 trong Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở bằng quy định mới như sau:

Cán bộ y tế cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/TTg mà không nằm trong biên chế Nhà nước thì được hưởng mọi quyền lợi và theo hệ số ngạch bậc lương của cán bộ nhân viên y tế trong biên chế Nhà nước có cùng trình độ như đã quy định tại Nghị định số 25/ CP ngày 25 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 2. Bổ sung khoản 3, Điều 3, Quyết định 58/TTg như sau:

Số cán bộ y tế chuyên trách ở cơ sở thuộc các xã vùng cao, biên giới, hải đảo được tính vào biên chế Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu131-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/1995
Ngày hiệu lực04/03/1995
Ngày công báo15/05/1995
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu131-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Khánh
     Ngày ban hành04/03/1995
     Ngày hiệu lực04/03/1995
     Ngày công báo15/05/1995
     Số công báoSố 9
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 131/TTG tổ chức chế độ chính sách y tế cơ sở sửa đổi Quyết định số 58/TTg