Quyết định 1313/QĐ-UBND

Quyết định 1313/QĐ-UBND quy định về giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1313/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1397/TTr-STC ngày 08 tháng 6 năm 2018 và Cục Thuế tại Công văn số 3549/CT-QLĐ ngày 31 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá 01 kilôgam thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 5.500 đồng/kg.

(Năm nghìn, năm trăm đồng mỗi kilôgam).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc nộp thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1313/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2018
Ngày hiệu lực18/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1313/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1313/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1313/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1313/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành18/06/2018
        Ngày hiệu lực18/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1313/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1313/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế

            • 18/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực