Quyết định 1314/QĐ-VPCP

Quyết định 1314/QĐ-VPCP năm 2007 về điều động bà Trần Thị Huyền, nhân viên Phòng Quản trị, Cục Quản trị-Tài vụ, chuyển đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1314/QĐ-VPCP điều động cán bộ, công chức


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1314/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bà Trần Thị Huyền, nhân viên Phòng Quản trị, Cục Quản trị-Tài vụ, chuyển đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính.

Điều 2. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và bà Trần Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PCN Phạm Viết Muôn (để b/c);
- PCN Kiều Đình Thụ (để b/c);
- Website Chính phủ;
- Phòng Tài vụ;
- Phòng Quản trị;
- Phòng Văn thư;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1314/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực07/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 1314/QĐ-VPCP điều động cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1314/QĐ-VPCP điều động cán bộ, công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1314/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực07/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1314/QĐ-VPCP điều động cán bộ, công chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1314/QĐ-VPCP điều động cán bộ, công chức

            • 07/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực