Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg

Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1318/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIẾT MỔ TẬP TRUNG, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GIA CẦM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3619/BNN-CB ngày 6 tháng 12 năm 2005) và ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 9 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ sở trực thuộc Bộ) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ sở trực thuộc tỉnh) chỉ định để giúp người chăn nuôi tiêu thụ nhanh sản phẩm, giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm như sau:

1. Các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm vay:

a) Đối với gia cầm giết mổ tiêu thụ tươi; giết mổ, cấp đông thịt gia cầm: 15.000.000 đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 0%;

b) Đối với chế biến sản phẩm thịt gia cầm đóng hộp: 20.000.000 đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 0%.

2. Thời điểm các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến gia cầm vay vốn được hỗ trợ lãi suất tiền vay:

a) Đối với thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2006;

b) Đối với gà được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2006.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở tổ chức giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định; chỉ được giết mổ, chế biến các loại gia cầm đó được kiểm dịch không nhiễm bệnh; phải trang bị phòng hộ lao động bảo vệ an toàn cho người sản xuất.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ định các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm; chỉ đạo cơ quan thú y có trách nhiệm giám sát chặt chẽ về thú y và xác nhận số lượng gia cầm của các cơ sở giết mổ, chế biến gửi Ngân hàng thương mại Nhà nước làm cơ sở cho việc hỗ trợ; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thương mại tuyên truyền, hướng dẫn tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không nhiễm bệnh đó được kiểm dịch.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm vay theo Điều 1 của Quyết định này.

4. Các Ngân hàng thương mại Nhà nước có trách nhiệm thẩm định cho vay, kiểm tra các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm gia cầm sử dụng vốn vay đúng mục đích; báo cáo Bộ Tài chính số cấp bù hỗ trợ lãi suất.

5. Bộ Tài chính căn cứ vào số dư vốn vay do các Ngân hàng thương mại Nhà nước báo cáo kèm theo xác nhận của cơ quan thú y để cấp bù phần lãi suất huy động vốn đối với số vốn cho vay theo Điều 1 của Quyết định này cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước; hướng dẫn các Ngân hàng thương mại Nhà nước lập hồ sơ để thực hiện cấp bù theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương xây dựng và quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà ỏn nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1318/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1318/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2005
Ngày hiệu lực13/12/2005
Ngày công báo16/12/2005
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1318/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1318/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/12/2005
        Ngày hiệu lực13/12/2005
        Ngày công báo16/12/2005
        Số công báoTừ số 19 đến số 20
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1318/2005/QĐ-TTg hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm

          • 13/12/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/12/2005

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/12/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực