Quyết định 1318/QĐ-UBND

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá cây giống đối với: cây Đinh Lăng, cây Dừa, cây Cau, cây Đào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG ĐỐI VỚI: CÂY ĐINH LĂNG, CÂY DỪA, CÂY CAU, CÂY ĐÀO PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN THUỘC PHẠM VI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC SƠN, TẠI XÃ NINH PHÚC, THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình 184/TTr-STC ngày 11/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cây giống đối với: cây Đinh Lăng, cây Dừa, cây Cau, cây Đào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình như sau:

STT

Danh mục

Đơn giá (đồng/cây)

1

Cây Đinh Lăng

 

-

Cây giống

2.000

2

Cây Dừa

 

-

Cây giống

5.000

3

Cây Cau quả

 

-

Cây giống

5.000

4

Cây Đào

 

-

Cây Đào phai lấy hoa

 

 

Cây giống

2.500

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP5,4,3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2020
Ngày hiệu lực28/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(30/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành28/10/2020
        Ngày hiệu lực28/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (30/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng Ninh Bình

              • 28/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực