Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 1) cho Cục Chăn nuôi;

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ tại công văn số 517/VP-QT ngày 25/8/2011 của Văn phòng Bộ về việc thuê phòng làm việc của Cục Chăn nuôi;

Xét đề nghị của Cục Chăn nuôi tại Tờ trình số 56/TTr-CN-KHTC ngày 26/8/2011 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết năm 2011 kinh phí không thực hiện tự chủ loại 460-463;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp năm 2011 cho Cục Chăn nuôi như sau:

- Nguồn kinh phí: Chi quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện tự chủ), Loại 460-463;

- Thời gian thực hiện: Năm 2011.

- Tổng kinh phí: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn). Chi tiết như sau:

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuê phòng làm việc

 

 

 

102.000.000

1.1

Thuê 02 phòng làm việc

Tháng

6

7.500.000

90.000.000

1.2

Chi phí điện, nước

Tháng

6

2.000.000

12.000.000

2

Chi khu B 26 Phạm Văn Đồng

 

 

 

150.000.000

2.1

Thuê bảo vệ khu B 26 Phạm Văn Đồng

Tháng

12

10.500.000

126.000.000

2.2

Chi phí điện, nước

Tháng

12

2.000.000

24.000.000

3

Dự phòng

 

 

 

48.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

300.000.000

Điều 2. Căn cứ kế hoạch sử dụng kinh phí được phê duyệt, Cục Chăn nuôi tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1319/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1319/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2011
Ngày hiệu lực13/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1319/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1319/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành13/09/2011
        Ngày hiệu lực13/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước

           • 13/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực