Quyết định 132/1999/QĐ-TTg

Quyết định 132/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 132/1999/QĐ-TTg chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ XĂNG DẦU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ khí Xăng dầu thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam như sau :

1. Vốn điều lệ : 32.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước 35% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 10% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 55% vốn Điều lệ.

2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Thương mại duyệt :

- Số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động và số cổ phần người lao động nghèo được mua trả dần trong Công ty Cơ khí Xăng dầu theo chế độ quy định.

- Sử dụng số tiền bán cổ phần Công ty Cơ khí Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước : Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần

- Tên gọi đầy đủ của Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu,

- Tên giao dịch : Petroleum Mechanical Stock Company,

- Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu kinh doanh các ngành nghề chính :

- Sản xuất, kinh doanh cơ khí bao bì,

- Xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu :

- Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Công ty.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cơ khí Xăng dầu có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Ngô Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/1999
Ngày hiệu lực31/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 132/1999/QĐ-TTg chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 132/1999/QĐ-TTg chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu132/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNgô Xuân Lộc
        Ngày ban hành31/05/1999
        Ngày hiệu lực31/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 132/1999/QĐ-TTg chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/1999/QĐ-TTg chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần

            • 31/05/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực