Quyết định 132/2007/QĐ-TTg

Quyết định 132/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 719/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 309/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 9994/BTC-HCSN ngày 26 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm, gồm:

a) Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm với mức bình quân là 100 đồng/con/lần tiêm. Trường hợp mức bồi dưỡng dưới 50.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 50.000 đồng/người/ngày;

b) Chi hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện việc tiêu huỷ gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, phun hoá chất khử trùng, tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức hỗ trợ tối đa là: 50.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết;

c) Chi phí tiêu huỷ gia cầm bị mắc bệnh phải tiêu huỷ; gia cầm và sản phẩm gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, Trạm kiểm dịch bắt buộc phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật về thú y;

d) Chi phí hoá chất các loại cho việc khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, môi trường; mua trang phục phòng hộ cho người tham gia phòng, chống dịch cúm gia cầm".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm ở mức trên 1.000 triệu đồng thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí để phòng, chống dịch.

Trường hợp chi phí phòng, chống dịch vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương hàng năm do Thủ tướng Chính phủ giao thì ngân sách trung ương bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương hàng năm để bảo đảm về nguồn kinh phí cho các địa phương thực hiện.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chi phí phát sinh cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm ở mức dưới 1.000 triệu đồng thì chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

3. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

4. Chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của các lực lượng thú y trung ương, được chi từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

"1. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định này; căn cứ các quy định tại Quyết định này, phần ngân sách địa phương thực chi cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm để xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hàng năm cho các địa phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương

  về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

   trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NN (6b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2007
Ngày hiệu lực15/08/2007
Ngày công báo24/08/2007
Số công báoTừ số 596 đến số 597
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu132/2007/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành15/08/2007
       Ngày hiệu lực15/08/2007
       Ngày công báo24/08/2007
       Số công báoTừ số 596 đến số 597
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/2007/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm sửa đổi Quyết định 309/2005/QĐ-TTg