Quyết định 132/2009/QĐ-TTg

Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kèm theo Quyết định 13/2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 132/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2008/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi;
Căn cứ Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ khoản 8 Điều 13 của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 18 Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả trong hoạt động. Mức thưởng do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định.”.

Điều 3. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 18 Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“c) Thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mức thưởng do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định.”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2009.

Các khoản đã trích từ chi phí để khen thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài ngành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến thời điểm văn bản này có hiệu lực thi hành, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thực hiện hoàn nhập vào thu nhập của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2009
Ngày hiệu lực29/12/2009
Ngày công báo16/11/2009
Số công báoTừ số 523 đến số 524
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu132/2009/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành02/11/2009
       Ngày hiệu lực29/12/2009
       Ngày công báo16/11/2009
       Số công báoTừ số 523 đến số 524
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam