Quyết định 1321/QĐ-UBND

Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1321/QĐ-UBND 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THƯ VIỆN XÃ TIẾP NHẬN DỰ ÁN BMGF-VN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Triển khai văn bản số 3900/BVHTTDL-TV ngày 02/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách các tỉnh tiếp nhận Dự án BMGF-VN giai đoạn II và III;

Tiếp theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách thư viện huyện và thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tại Tờ trình số 40/TTr-SVHTTDL ngày 15/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN từ thư viện xã Phù Mỹ (trước đây) sang thư viện xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên do việc sáp nhập xã Phù Mỹ và thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên theo Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ.

Điều 2. Giao UBND huyện Cát Tiên chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với UBND thị trấn Cát Tiên bàn giao toàn bộ kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị thuộc Dự án BMGF-VN của thư viện xã Phù Mỹ (trước đây) sang thư viện xã Gia Viễn; đồng thời chỉ đạo UBND xã Gia Viễn tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, thị trấn Cát Tiên căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- BQL Dự án BMGF-VN -Bộ TTTT;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1321/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1321/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2014
Ngày hiệu lực13/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1321/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1321/QĐ-UBND 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1321/QĐ-UBND 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1321/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/06/2014
        Ngày hiệu lực13/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1321/QĐ-UBND 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1321/QĐ-UBND 2014 thay đổi thư viện xã tiếp nhận Dự án BMGF-VN Lâm Đồng

            • 13/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực