Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL

Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL năm 2009 sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1322/QĐ-BNN-KTBVNL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ BIÊN SOẠN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-BNN ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020, bao gồm các ông, bà có tên danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2593/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 22/8/2008.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên soạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTBVNL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH

TỔ BIÊN SOẠN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị/Chức vụ

Vị trí

1

Ông Vũ Văn Tám

Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ trưởng

2

Ông Chu Tiến Vĩnh

Cục trưởng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tổ phó, thường trực

3

Ông Lê Tiêu La

Phó viện trưởng, Phụ trách viện, Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản

Tổ phó

4

Ông Nguyễn Văn Nam

Vụ phó, Vụ Tổ chức Cán bộ

Thành viên

5

Ông Nguyễn Duy Vĩnh

Vụ phó, Vụ Kế hoạch

Thành viên

6

Ông Ngô Anh Tuấn

Vụ trưởng, Vụ Tài chính

Thành viên

7

Ông Tô Việt Châu

Vụ phó, Vụ Hợp tác Quốc tế

Thành viên

8

Ông Vũ Văn Dũng

Q. Cục trưởng, Cục Nuôi trồng thủy sản

Thành viên

9

Bà Trần Thị Miêng

Phó Cục trưởng, Cục Chế biến Nông Lâm thủy sản và nghề muối

Thành viên

10

Ông Dương Long Trì

Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học và Thống kê

Thành viên

11

Ông Nguyễn Huy Điền

Phó Giám đốc, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia

Thành viên

12

Ông Đỗ Văn Khương

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

13

Ông Lê Thanh Lựu

Viện trưởng, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Thành viên

14

Ông Nguyễn Văn Hảo

Viện trưởng, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Thành viên

15

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Viện trưởng, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Thành viên

16

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch, Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Thành viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1322/QĐ-BNN-KTBVNL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1322/QĐ-BNN-KTBVNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1322/QĐ-BNN-KTBVNL

Lược đồ Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1322/QĐ-BNN-KTBVNL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1322/QĐ-BNN-KTBVNL sửa đổi thành viên tổ biên soạn Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến 2020

            • 07/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực